Skip to content

Kohtaavatko
hoivateknologia
ja hyvä elämä?

Pohdin työssäni paljon sitä, millaista hoitoa ja turvaa me suomalaiset tarjoamme heikoimmassa asemassa oleville ja eniten apua tarvitseville. Yhteiskunnallinen keskustelu on käynyt vilkkaana esimerkiksi hoitajamitoituksesta.

Tosiasia taitaa olla, että tulipa lakiin millainen merkintä hoitajamitoituksesta tahansa, se ei tule täyttymään. Meillä ei ole yksinkertaisesti tarpeeksi käsipareja sitä mitoitusta täyttämään. Kokonaan toinen kysymys on, miten hoito saadaan järjestettyä taloudellisesti mielekkäällä tavalla.

Teknologiasta hyötyjä kotihoidossakin?

Erikoissairaanhoitoa on jo virtaviivaistettu teknologiaan investoimalla. Samalla on saatu aikaiseksi myös säästöjä. Koti- ja laitoshoidossa teknologian ja tiedolla johtamisen hyödyt ovat kuitenkin suurelta osin vielä hyödyntämättä. Tarjolla on pirstaleisia ratkaisuja, ja tietovirrat uivat omissa järjestelmissään vailla kokonaisnäkymää. Tästä kärsii niin kuntayhtymän hoivaorganisaatio kuin kotona tai laitoksessa asuva asiakaskin.

Koen suurta ylpeyttä, kun pystyn työssäni tuomaan ratkaisuja tähän ongelmaan. Haluan olla muuttamassa kotihoidon toteuttamisen mallia Suomessa. Kotiin tuotava innovatiivinen teknologia ja palvelualusta voivat tarjota asiakkaalle turvaa arkeen varmistamalla oikea-aikaisen lääkityksen, etämonitoroimalla elämää kotona sekä yhteyskanavin, joilla asiakas ja hoivayksikkö tavoittavat toisensa. Robotti ei ole enää pelkkä kotelo, joka jakaa lääkkeitä. Se voi olla asiakkaan yksilöllinen tuki, joka keskustelee muistuttamalla taksin saapumisesta tai lääkärikäynnistä, ja tutkii väsymättä voiko asiakas hyvin. Se on myös turva hädän keskellä, ja voi tarvittaessa soittaa vaikka ambulanssin. Tämä edellyttää hoiva-alan uudenlaisia kumppanuuksia ja koordinointia.

Rakennan työssäni suomalaisten vanhusten ja muiden tukea tarvitsevien arkeen ratkaisuja, joilla voidaan tukea hyvää elämää. Kehittyvän hoivateknologian avulla voimme taata vanhuksille ihmisarvoisen elämän omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Tässä on mahdollisuus, jota meillä suomalaisilla ei taida olla varaa olla käyttämättä.

 

***

Kirjoittaja on Juho Remes, Health Technology Services -liiketoimintayksikön päällikkö, Tamro Oyj

www.tamro.fi